Изграждане на автоматизирана поливна система

юни 20 2012 назад

Изграждане на автоматизирана поливна система

обект: изграждане на автоматизирана поливна система в частен двор в село Кладница

Поливната система е изградена от 2 кръга с разпръсквачи, два кръга капково напояване и един кръг за саксийно напояване. Програматорът позволява до три поливания на ден като има възможност при дъжд поливането да бъде забранено