Изграждане на полиетиленов резервоар

мар 19 2013 назад

Изграждане на полиетиленов резервоар

обект:  полиетиленов резервоар монтиран в сградата на “Доверие”.

Екипа ни от специалисти изгради резервоар от полиетиленови плоскости  в обем от 6 кб. в сградата на “Доверие”. Съоръжението е снабдено с помпа,  която служи за отвеждане на подпочвените води.