Ес Пи Ес Уотър груп ЕООД предлага цялостни концептуални технологични и технически решения за нуждите на автоматизираното поливане, капково напояване, микро разпръсквачи и системи за защита против слана и замръзване за градини, паркове, хотелски комплекси, спортни терени, голф игрища и селското стопанство (градинарство, овощни градини, лозя и др.), както и цялостно управление на проекти „до ключ“ за големи и малки обекти.

Допълнително системите се окомплектоват със системи за филтрация, използване на отпадъчни води за поливни нужди и помпени станции с различно приложение.

Компанията покрива територията на България с клонове и партньори в Бургас, Русе, Стара Загора, Варна и Благоевград.

Нашият новаторски и натрупал практически опит екип е висококвалифициран във всички аспекти на доставка, проектиране, супервизия, инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на автоматизираните поливни системи. Ние сме специализирани в инженеринга на автоматизирани поливни системи, използващи утвърдени технологии за поддръжка, осигуряващи надеждност и икономичност. Компанията е добре екипирана с най-съвременна техника и методи за инсталация, което ще гарантира по-ефективна работа на системата, надеждна поддръжка и конкурентни цени. За нас е много важно, тези услуги да се предоставят бързо и вежливо към нашите клиенти.

Ние осъзнаваме, че Вашето време е изключително ценно, така че ще Ви посетим на място за първоначални консултации, което ще очертае основните изисквания и ще предостави възможност за оглед на важни фактори, необходими за изработката на професионален проект и последващо правилното функциониране на Вашата поливна система. Заедно с Вас също така, ще определим план за действие, отговарящ на Вашите лични и финансови изисквания. След приключване на монтажа, ще Ви запознаем с всеки детайл от нормалното функциониране на новата автоматизирана поливна система.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕМ ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПАНИЯ?

Успешно поливане

Професионалната компания разполага със специалисти, прилагащи доказани методи на работа, благодарение на натрупания практически опит съобразен с най новите технологични иновации в областта на поливни системи. Тя избира най-подходящите продукти за Вашия обект въз основа на вертикалната планировка, озеленяването, алейната мрежа, градинското осветление и наличния водоизточник с неговите работни параметри.

Качествено проектиране на поливни системи

Компетентно изготвения проект с необходимия набор придружаващи документи Ви спестява както от краткосрочните, така и от дългосрочните разходи по изграждане на поливна система.

В краткосрочен план, ние Ви осигуряваме качествено инсталиране при разумни цени чрез елиминиране на съмненията, погрешните тълкувания, които често водят до непредвидени разходи – скъпи ревизии, добавяне и промяна на поръчките с напредването на проекта за поливна система.

В дългосрочен план – по-малки оперативни разходи и разходи за поддръжка, по-голям процент оцеляване и по-добри условия за растителния материал, както и оптимизирано използване на водните ресурси за поливната система.

Гарантирани спестявания

Надеждност: Поливната система е добре проектирана и инсталирана – от първия път !

Трайност: Вашата поливна система ще се изгради с високо качествено оборудване притежаващо дълъг срок на експлоатация.

Спестяване на вода: Професионалния изпълнител осигурява работата на поливната система, така че тя да дава точното количество вода във всяка една точка от обекта без излишно преполиване.

Здрави и красиви растения: Оптималното и системно поливане /напояване/ ще накара градина, парка, спортния, футболния терен или голф игрището да процъфти.

Гарантиран последващ контрол

Ангажиментът на професионалната компания се простира отвъд дизайна и спецификацията на поливната система. Тя ще предостави последващ контрол върху съоръжението /абонамент и оторизиран сервиз/ и, ако е необходимо, разширяване или обновление на поливната система.

Всички тези важни фактори са успех за Вашия проект за поливни системи.

Опазването на водните ресурси подчертава ролята на нашата компания, чиято цел винаги е била „ефективност при проектиране” на автоматизирани поливни системи, помпени станции и водни ефекти.