Полиетиленови резервоари

сеп 01 2010 назад

Полиетиленови резервоари

Възложител: МИГ Инженеринг ЕООД
Проект: Реконструкция и модернизация на инсталация за излужване в цех екстракция и електролиза на Асарел Медет АД

При изпълнението на този проект фирма Ес Пи Ес Уотър Груп ЕООД изгради по поръчка 2 бр. полиетиленови резервоари за дестилирана вода с обща вместимост от 30 000 литра. Същите бяха направени по чертеж на Възложителя, а тръбните връзки бяха заварени на място с цел отлична стиковка на отделните компоненти и пълна водоплътност.
Резервоарите са снабдени с ревизионни люкове и дихатели.