Фонтана пред Бар Флайт

май 10 2011 назад

Фонтана пред Бар Флайт

Възложител: Бибосс ООД.

Проект: Интериорен фонтан

Място: Бар Флайт (хотел Рила)

Завършен е фонтана пред Бар Флайт

Новооткритото заведение „Бар Флайт“ има открита площ позиционирана върху подиум странично от главния вход на хотел Рила.

Целият подиум е умело прикрит с 20м. фонтанно корито, прекъснато по дължина за двата пешеходни подстъпа а централната част се пресича от дървен мост.

В проекта са заложени 20 бр. дюзи и 22 бр. осветителни тела, като 5 бр. помпи се грижат за приятната атмосфера създавана от ненатрапчивия звук на фонтана.